Członkowie Rady Nadzorczej ZPEC Zgorzelec Sp. z o.o.

1. Tomasz Strykowski – Przewodniczący
2. Violetta Klimczak – Sekretarz
3. Jacek Ostapczuk
4. Konrad Rowiński
5. Marek Wolanin