Opublikowano 25.07.2019, Przetarg nieograniczony na: "Dostawę, montaż i uruchomienie 2 kotłów gazowych wraz z oprzyrządowaniem i rurociągami towarzyszącymi w ramach zadania: Remont istniejącej kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Okrzei 3 w Zgorzelcu". więcej ›
Opublikowano 17.01.2019, Przetarg nieograniczony na: 'Budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków mieszkalnych przy ul. Lubańskiej w Zgorzelcu" więcej ›
Opublikowano 20.07.2018, Zaproszenie do złożenia oferty. więcej ›
Opublikowano 11.08.2017, Przetarg nieograniczony na: "Budowę przyłącza cieplnego do nowobudowanego budynku handlowego przy ul. Armii Krajowej w Zgorzelcu, przebiegającego przez teren działek gruntu Nr 2/9, 2/10, (Obr. VI, AM-2). więcej ›
Opublikowano 21.07.2017, Sprzedaż materiałów. więcej ›
Opublikowano 15.05.2017, Przetarg nieograniczony na: "Wymianę 2160 sztuk worków filtracyjnych w dwóch modułowych filtrach workowych FLAT BAG typu HCSS-830-3,2/5,0/2,0/BWN, produkcji ECO INSTAL Kościan" więcej ›
Opublikowano 30.01.2017, Przetarg nieograniczony na: "Budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej 2XDN125 w rejonie Hali Sportowo-Widowiskowej i WS-SP ZOZ (zakończenie budowy sieci ciepłowniczej trójnikiem TR1-139,7/114,3/139,7 w rejonie budynku Nr B3) oraz budowę przyłącza cieplnego 2XDN100 do budynku Nr B3 (połączenie z odcinkiem przyłącza cieplnego wykonanego w budynku o długości 21,5 m) przy ul. Lubańskiej 11-12 w Zgorzelcu". więcej ›
Opublikowano 30.01.2017, Przetarg nieograniczony. więcej ›
Opublikowano 12.12.2016, Przetarg nieograniczony na:"Budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN125 w rejonie Hali Sportowo-Widowiskowej i WS-SPZOZ (zakończenie budowy sieci ciepłowniczej trójnikiem TR1-139,7/114,3/139,7 w rejonie budynku Nr B3) oraz budowę przyłącza cieplnego 2xDN100 do budynku Nr B3 (połączenie z odcinkiem przyłącza cieplnego wykonanego w budynku o długości 21,5m) przy ul. Lubańskiej 11-12 w Zgorzelcu". więcej ›
Opublikowano 12.05.2016, Przetarg nieograniczony na: "Wymianę 1080 sztuk worków filtracyjnych w modułowym filtrze workowym FLAT BAG typu HCSS-830-3,2/5,0/2,0/BWN, produkcji ECO INSTAL Kościan". więcej ›