Opublikowano 25.07.2019, Przetarg nieograniczony na: "Dostawę, montaż i uruchomienie 2 kotłów gazowych wraz z oprzyrządowaniem i rurociągami towarzyszącymi w ramach zadania: Remont istniejącej kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Okrzei 3 w Zgorzelcu". więcej ›