Dane podstawowe

Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z o.o.
ul. Groszowa 1
59-900 Zgorzelec
Regon: 230419229
NIP: 615-002-4301
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej KRS 0000132738
Kapitał zakładowy: 7.018.500,00 zł.